ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εφόσον επιθυμείτε θα συσκευάσουμε τα αντικείμενα σας πριν την μεταφορά ή τη μετακόμιση με τα καλύτερα υλικά και την προσοχή που σας αξίζει. Ενδεικτικά, συσκευάζουμε τα εξής: